nasza misja

Głównym celem PSTPN jest integracja środowiska trenerek i trenerów pracujących w kobiecym futbolu.

Popularyzacja, doskonalenie zawodowe i stwarzanie możliwości do rozwoju to nasza misja.

Konferencje, szkolenia, warsztaty i staże jako element w drodze do rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia to również jeden z celów PSTPN.

Sukces to coś więcej niż pieniądze.
To praca, możliwość tworzenia, wyznaczanie celów i ich osiąganie.
To zwykła praca robiona w niezwykły sposób.

deklaracja członkowskaty też możesz zostać członkiem stowarzyszenia!

KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENEREK PIŁKI NOŻNEJ?

Członkiem PSTPN może być każda osoba, która chce wpływać na
rozwój kobiecej piłki nożnej w Polsce.

Pobierz aktualny statut

Polskiego Stowarzyszenia Trenerek Piłki Nożnej

KONTAKT

email: kontakt@pstpn.pl

Katarzyna Barlewicz
+48 782 021 792

Agata Sudoł

+48 665 766 859